Domovská stránka    /  O firmě    /  Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Dřevotvar družstvo (dále jen „družstvo“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí a blíže upravuje pravidla vnitřního oznamovacího systému.

Účelem těchto pravidel je zajistit kanály pro podání oznámení případných protiprávních jednání, zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a zajistit jejich ochranu před odvetnými opatřeními.

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému družstva se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nad 100 000 Kč
  3. porušuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Případná oznámení přijímají a posuzují příslušné osoby a dále postupují zejména v souladu s §11 a §12 zákona.

Podané oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení tyto údaje nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Družstvo určilo tyto příslušné osoby:

  1. Naďa Dušková, tel: + 420 730 870 922

Družstvo zavedlo vnitřní oznamovací systém pro veškerá oznámení podaná podle zákona a k tomuto účelu zřizuje tyto způsoby podání oznámení:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu nada.duskova@drevotvar.cz
  2. písemně na adresu zaměstnavatele Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, musí být viditelně označeno „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“
  3. písemně do označené schránky důvěry umístěné v jídelně družstva
  4. nebo telefonicky na uvedené číslo příslušné osoby, od pondělí do pátku 9:00 – 13:00 hodin
  5. osobně, pokud o to oznamovatel požádá

V případě podání oznámení prostřednictvím jiných kanálů, než je uvedeno výše, družstvo nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

Kromě podání oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, tedy na Policii ČR.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, včetně jejich uchovávání, probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Oznamovatel podáním oznámení souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Tisknout stránku
AKTUALITY
Exkurze do výroby vařeček
Nahlédněte do tradiční výroby a seznamte se s celým výrobním procesem
Více...
Bukové brikety 7,- Kč/kg vč. DPH
Brikety lisované ze 100% bukového dřeva bez dalších příměsí a pojiv, s certifikátem FSC.
Vhodné i na grilování.
Více...
Nabídka laserování
Nabízíme využití laserových zařízení pro gravírování výrobků a řezání polotovarů ze dřeva.
Více...
FOTOGALERIE
Kontakty
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
 
recepce: +420 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
 
Sledujte nás
 Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na YouTube 
 
 
Firma Dřevotvar byla založena v roce 1951 drobnými řemeslníky, kteří spojili své schopnosti a nadšení. Během let se rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar prosperující firmou, která prodává svoje výrobky do celého světa.
 
Evropská unie         
  
Mapa firemních prodejen nábytku
mapa
Zobrazení pro mobil×