Domovská stránka    /  O firmě    /  Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Dřevotvar družstvo (dále jen „družstvo“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí a blíže upravuje pravidla vnitřního oznamovacího systému.

Účelem těchto pravidel je zajistit kanály pro podání oznámení případných protiprávních jednání, zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a zajistit jejich ochranu před odvetnými opatřeními.

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému družstva se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nad 100 000 Kč
  3. porušuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Případná oznámení přijímají a posuzují příslušné osoby a dále postupují zejména v souladu s §11 a §12 zákona.

Podané oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení tyto údaje nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Družstvo určilo tyto příslušné osoby:

  1. Naďa Dušková, tel: + 420 730 870 922

Družstvo zavedlo vnitřní oznamovací systém pro veškerá oznámení podaná podle zákona a k tomuto účelu zřizuje tyto způsoby podání oznámení:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu nada.duskova@drevotvar.cz
  2. písemně na adresu zaměstnavatele Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, musí být viditelně označeno „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“
  3. písemně do označené schránky důvěry umístěné v jídelně družstva
  4. nebo telefonicky na uvedené číslo příslušné osoby, od pondělí do pátku 9:00 – 13:00 hodin
  5. osobně, pokud o to oznamovatel požádá

V případě podání oznámení prostřednictvím jiných kanálů, než je uvedeno výše, družstvo nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

Kromě podání oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, tedy na Policii ČR.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, včetně jejich uchovávání, probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Oznamovatel podáním oznámení souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Tisknout stránku
AKTUALITY
Prkénka dřevená nebo plastová
Domníváte se, že prkénka dřevěná nejsou příliš hygienická?
Mýlíte se....
Více...
Bukové brikety 4,80 Kč/kg vč. DPH
Cena platná do vyprodání zásob.

Brikety lisované ze 100% bukového dřeva bez dalších příměsí a pojiv, s certifikátem FSC.
Vhodné i na grilování.
Více...
Nabídka laserování
Nabízíme využití laserových zařízení pro gravírování výrobků a řezání polotovarů ze dřeva.
Více...
FOTOGALERIE
Kontakty
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
 
recepce: +420 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
 
Sledujte nás
 Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na YouTube 
 
 
Firma Dřevotvar byla založena v roce 1951 drobnými řemeslníky, kteří spojili své schopnosti a nadšení. Během let se rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar prosperující firmou, která prodává svoje výrobky do celého světa.
 
Evropská unie         
  
Mapa firemních prodejen nábytku
mapa
Zobrazení pro mobil×