Domovská stránka    /  O firmě    /  GDPR

GDPR

Informování o zpracování osobních údajů – zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři

Tento dokument poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům společnosti Dřevotvar družstvo, se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Slezská 535, IČ 00029882 (též jako správce osobních údajů, dále „DJ“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

DJ uchovává o svých zákaznících, dodavatelích a obchodních partnerech následující informace:

Identifikační údaje – jméno a příjmení, telefon, e-mail adresa, poštovní adres, bankovní spojení. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci z důvodu uzavření smlouvy, případně oprávněného zájmu ve vzájemné spolupráci

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k plnění smlouvy a oprávněného zájmu z titulu výrobní činnosti DJ.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na emailovém serveru.

DJ vede účetnictví, kde se mohou objevit a dají se identifikovat informace o vzájemných platbách.

Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu stanoveného nařízením GDPR, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a oprávněné účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuji jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

Přijímáme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a osobní údaje vždy dostatečně zabezpečujeme a chráníme před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

DJ uchovává osobní údaje o svých zákaznících, dodavatelích a obchodních partnerech po dobu danou oprávněnými zájmy družstva.

Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

V případě, že pro zpracování některého údaje je vyžadován souhlas požádáme Vás o něj. Souhlas nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Každý subjekt údajů má následující práva:

  • Právo na informace
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, případně uplatnění práv lze zaslat na:

Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí, 561 64

Případně i elektronickou poštou na email: drevotvar@drevotvar.cz

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat podnět u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tisknout stránku
AKTUALITY
FOR INTERIOR 2020
Srdečně Vás zveme na veletrh nábytku, interiéru a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se bude konat v termínu 1.-4. října 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Více...
Firemní prodejna - zavřeno
Vážení zákazníci, firemní prodejna v Jablonném nad Orlicí bude od 23. 9. do 7. 10. 2020 z provozních důvodů uzavřena. Srdečně Vás zveme na veletrh nábytku FOR INTERIOR, který se uskuteční od 1.-4. 10. 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Více...
Značka ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU
Asociace českých nábytkářů zavádí značku „ČESKÁ VÝROBA NÁBYTKU“ garantující český původ označeného nábytku.
Více...
Fotogalerie Dřevotvaru
Kontakty
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
 
recepce: +420 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
 
Najdete nás také na
 Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na YouTube 
 
 
Firma Dřevotvar byla založena v roce 1951 drobnými řemeslníky, kteří spojili své schopnosti a nadšení. Během let se rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar prosperující firmou, která prodává svoje výrobky do celého světa.
 
Evropská unie         Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Dřevotvar družstvo

 

 

 

 

Firemní prodejny nábytku Dřevotvar
mapa
Zobrazení pro mobil×