Domovská stránka    /  O firmě    /  GDPR

GDPR

Informování o zpracování osobních údajů – zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři

Tento dokument poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům společnosti Dřevotvar družstvo, se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Slezská 535, IČ 00029882 (též jako správce osobních údajů, dále „DJ“) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

DJ uchovává o svých zákaznících, dodavatelích a obchodních partnerech následující informace:

Identifikační údaje – jméno a příjmení, telefon, e-mail adresa, poštovní adres, bankovní spojení. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci z důvodu uzavření smlouvy, případně oprávněného zájmu ve vzájemné spolupráci

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k plnění smlouvy a oprávněného zájmu z titulu výrobní činnosti DJ.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na emailovém serveru.

DJ vede účetnictví, kde se mohou objevit a dají se identifikovat informace o vzájemných platbách.

Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu stanoveného nařízením GDPR, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a oprávněné účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuji jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

Přijímáme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a osobní údaje vždy dostatečně zabezpečujeme a chráníme před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

DJ uchovává osobní údaje o svých zákaznících, dodavatelích a obchodních partnerech po dobu danou oprávněnými zájmy družstva.

Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

V případě, že pro zpracování některého údaje je vyžadován souhlas požádáme Vás o něj. Souhlas nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Každý subjekt údajů má následující práva:

  • Právo na informace
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, případně uplatnění práv lze zaslat na:

Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí, 561 64

Případně i elektronickou poštou na email: drevotvar@drevotvar.cz

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat podnět u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tisknout stránku
AKTUALITY
Prkénka dřevená nebo plastová
Domníváte se, že prkénka dřevěná nejsou příliš hygienická?
Mýlíte se....
Více...
Bukové brikety 4,80 Kč/kg vč. DPH
Cena platná do vyprodání zásob.

Brikety lisované ze 100% bukového dřeva bez dalších příměsí a pojiv, s certifikátem FSC.
Vhodné i na grilování.
Více...
Nabídka laserování
Nabízíme využití laserových zařízení pro gravírování výrobků a řezání polotovarů ze dřeva.
Více...
FOTOGALERIE
Kontakty
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
 
recepce: +420 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
 
Sledujte nás
 Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na YouTube 
 
 
Firma Dřevotvar byla založena v roce 1951 drobnými řemeslníky, kteří spojili své schopnosti a nadšení. Během let se rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar prosperující firmou, která prodává svoje výrobky do celého světa.
 
Evropská unie         
  
Mapa firemních prodejen nábytku
mapa
Zobrazení pro mobil×