Informační systém ve výrobě

Monitorování a vyhodnocování výrobního procesu je nutný předpoklad pro snižování výrobních nákladů, proto byla zahájena implementace řízení výroby za pomoci informačního systému.
Firma Dřevotvar družstvo zahájila implementaci řízení výroby za pomoci informačního systému. Zjednodušeně to znamená, že výroba bude prostřednictvím informačního systému nejen plánována, ale že celý výrobní proces bude informačním systémem monitorován a vyhodnocován. K ucelenému obrazu o výrobním procesu bude nutné zajistit průběžné odvádění vyrobených produktů. V praxi se tak bude dít elektronicky prostřednictvím terminálů s dotykovými obrazovkami, kde každý pracovník vykonanou operaci zaznamená.
 
 
K nesporným přínosům této implementace bude patřit přehled o aktuálním stavu skladů polotovarů, sledování kvality výroby, její ekonomické výhodnosti a vytížení kapacit, či identifikace použitých materiálů. Budou rovněž uchovávány informace o pracovníkovi, na jakém zařízení a co vyrobil.
Tisknout stránku
Fotogalerie Dřevotvaru
Kontakty
Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
 
recepce: +420 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
 
Najdete nás také na
 Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na YouTube 
 
 
Firma Dřevotvar byla založena v roce 1951 drobnými řemeslníky, kteří spojili své schopnosti a nadšení. Během let se rozvinula, zmodernizovala a dnes je Dřevotvar prosperující firmou, která prodává svoje výrobky do celého světa.
 
evropska unie  
   
Firemní prodejny nábytku Dřevotvar
mapa
Zobrazení pro mobil×